Opłaty

Opłata notarialna (taksa notarialna) uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy.
Wartość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Wynagrodzenie to powiększone jest o należny podatek VAT.
Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy.
Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z planowaną czynnością.
Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
- opłata sądowa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na rachunki bankowe urzędów skarbowych i sądów.
Uiszczenie wszelkich należności związanych z dokonaną czynnością notarialną powinno nastąpić po jej zakończeniu.
Podatek i opłaty sądowe należy zapłacić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii po wcześniejszym ustaleniu kwoty należności,
tak aby ustalona kwota podatku/opłat sądowych była zaksięgowana na rachunku bankowym
(Bank Millennium 42 1160 2202 0000 0002 3567 9202) w dniu podpisania umowy.
Pozostałe opłaty mogą Państwo zapłacić w kancelarii kartą płatniczą lub gotówką.