Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności notarialnych:
1. Sporządzanie aktów notarialnych (między innymi):

 • umowy sprzedaży,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy przeniesienia własności,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółki,
 • umowy działu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu i osobistych,
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
3. Sporządzanie poświadczeń- własnoręczności podpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostania osoby przy życiu,
4. Sporządzanie protokołów (w tym przyjęcia do depozytu),
5. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
6. Sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
7. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych.

Kancelaria Notarialna oferuje również świadczenie czynności wyjazdowych, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.